HAKEMISTO

Lastensuojelu

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Tämä koostuu avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon työskentelystä ja sitä määrittää lastensuojelulaki. Tämän lisäksi kunnilla on velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevää lastensuojelua erityisesti peruspalvelujen piirissä.