HAKEMISTO

Erityisesti maahanmuuttajataustaisille ja monikultturisille suunnatut palvelut

Maahanmuuttovirasto myöntää oleskeluluvat: www.migri.fi. Sivulla jaetaan tietoa maahanmuuton periaatteista ja käytännöistä Suomessa.

Perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa löytyy sivulta: http://www.infopankki.fi/

Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikkö palvelee oleskeluluvan saaneita: www.hel.fi/hki/sosv/fi/maahanmuuttajien_palvelut/maahanmuuttoyksikko

Helsingin kaupungin maahanmuutto-osasto auttaa kotouttamisessa: http://www.hel.fi/hki/heke/fi/Yhteystiedot+ja+palaute 

Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvää tietoa sisäasiainministeriön sivuilla: http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/kotoutuminen