Easysport–startti

Easysport–startti 1.-6. lk lapsille ja vanhemmille

Maksutonta liikuntaa ja painonhallintaa.

Liikuntavirasto, terveyskeskus, opetusvirasto ja työväen-opisto järjestävät ylipainoisille alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen vertaistukiryhmiä. Lapsille on tarjolla liikuntaa ja vanhemmille tukea, tietoa ja tavoitteellisuutta lasten hyvinvoinnin ja painonhallinnan edistämisessä. Lisätietoja, aikataulu, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet oman koulun terveydenhoitajalta.

Koulun terveydenhoitaja seuloo ryhmään sopivat ylipainoiset lapset, arvioi vanhempien ja lapsen motivaation, voimavarat ja halun sitoutua ryhmään sekä tekee lyhyet alku- ja loppukartoitukset.

Lapsen pituuspaino on pääsääntöisesti yli +40 % tai nousussa

Lapsella on riittävät kyvyt toimia ryhmässä

Ryhmässä kannustetaan lapsia ja perheitä liikkumaan. Syyslukukaudella vanhempien ohja-tuissa vertaisryhmätapaamisissa tuetaan perheitä muutokseen kohti parempia tottumuksia. Perheet asettavat omat tavoitteensa ja pyrkivät toimimaan niiden suuntaisesti. Tarkoituksena on, että perheet omaksuvat liikunnallisen elämäntavan, hyvän arkirytmin, paremmat valinnat ravitsemuksessa ja että lasten liikunnallinen minäkuva paranee.

Vanhempien tapaamisissa lapset liikkuvat monipuolisesti liikunnanohjaajan ohjaamana keskenään tai yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien tapaamiset koostuvat ryhmäkeskusteluista ohjaajina kouluterveydenhoitaja ja fysioterapiayksikön fysioterapeutti sekä liikunnasta lasten kanssa. Lapset ja vanhemmat tekevät myös välipaloja opetuskeittiössä kotitalousopettajan ohjaamana. Ravitsemusterapeutti on sovitusti ryhmän käytettävissä. Kevätlukukaudella viikoittaisia tapaamisia jatketaan perheliikunnan merkeissä ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Terveydenhoitajat voivat ilmoittaa Pegasos-postilla koordinoivalle terveydenhoitajalle motivoituneiden perheiden yhteystiedot (lapsen henkilötunnus, luokka syksyllä, pituuspaino-prosentti, vanhempien puhelinnumerot, lyhyt kuvaus lapsen liikuntatottumuksista). Koor-dinoivat terveydenhoitajat ovat jatkossa yhteydessä perheisiin.

Koordinoivat terveydenhoitajat: Jaana Elo-Rauta 050-310 5563, Terttu Kattelus 050-3105590, Taru Laakso 050-3105602, Paula Petrell 050-3105622.

Viimeksi muokattu

04.04.16