HAKEMISTO

Helsinki missio

Helsinki missio on HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, jonka toiminta-alaa ovat seniori- ja vanhustyö, nuorten kriisityö, lapsiperheiden parissa tehtävä vapaaehtoistyö sekä työ erityisryhmien parissa. Toiminnan päärahoittajia ovat Raha-automaattiyhdistys (RAY), Helsingin kaupunki ja useat säätiöt. Järjestö tekee läheistä yhteistyötä Tuomasyhteisön ja Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Järjestöllä on kristillinen arvopohja, mutta se on kirkosta riippumaton itsenäinen yhdistys.

Aggredi

http://www.helsinkimissio.fi/?sid=459

Aggredi on vuodesta 2006 toiminut katuväkivallan tekijöihin keskittyvä, HelsinkiMission työmuoto joka toteutetaan RAY:n tuella. Aggredin tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää järjestelmää vaikeasti tavoitettavien ja heikosti motivoituvien asiakkaiden saattamiseksi hoidollisen työn piiriin. Yksilötasolla tavoitteena on asiakkaiden väkivaltarikosten väheneminen tai niiden kokonaan loppuminen. Aggredin kohderyhmä on kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneet tai väkivaltarikoksia suunnittelevat 18-39 vuotiaat. Kohteena ovat ne nuoret aikuiset, joilla on pelko tai vahva kokemus väkivaltarikoskierteeseen ajautumisesta.

 Vapaaehtoistyö

”Kaipaatko tukea arjen keskelle? Haluaisitko jutella jonkun kanssa mieltäsi painavista asioista? Yllättävät muutokset perheen elämäntilanteessa, uupumus tai kasvatuspulmat voivat aiheuttaa vertaistuen tarvetta.” Mentorit ovat HelsinkiMission koulutettuja vapaaehtoisia (joita on jo noin tuhat), jotka haluavat toimia perheiden tukena. Mentori toimii perheen tukena tavallisen ihmisen taidoin, mutta saa tehtäväänsä varten koulutuksen ja säännöllisen työnohjauksen. Toiminta on asiakkaalle maksutonta ja mentoria velvoittaa salassapitovelvollisuus. Mentori voi toimia tukena elämän erilaisissa taitekohdissa; tukena ensimmäisen/toisen lapsen synnyttyä, keskustelukumppanina, vertaisena, ulkoiluseurana tai vanhemmuuden tukijana. Vapaaehtoinen voi tuoda perheen arkeen iloa ja aktiivisuutta sekä uutta ulkopuolista näkökulmaa.

Kaupungin työntekijä toimii mentoritoiminnan esittelijänä ja tiedonvälittäjänä. Hän tekee yhteistyötä HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa asiakkaalle sopivan mentorin löytymiseksi. Mentoritoiminnassa yhdistyvät ammattiosaaminen ja vapaaehtoistyö uudella tavalla, ja apu on saatavilla nopeasti ja ilman erillisten lomakkeiden täyttämistä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katariina Pelkonen, Puh: 045 854 75 28

Projektipäällikkö Marika Aro, Puh: 045 858 43 75

Ota yhteyttä

Viimeksi muokattu

04.04.16