HAKEMISTO

HUS:n neurokognitiivinen vastaanotto

Linkki HUS:n verkkosivuille

Oppimis- ja kehityshäiriövastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan lapsia, joilla on tarkkaavaisuushäiriö, puheen- ja kielenkehityksen erityisvaikeutta, kehitysviivettä, oppimisvaikeuksia, autismikirjoon kuuluvia oireita tai neuropsykiatrisia oireita. Käynneillä selvitetään lapsen diagnoosia, laaditaan kuntoutussuunnitelma ja järjestetään tarvittaessa lääkehoito.

Ajanvarausvastaanotolle asiakkaat tulevat koulu-, terveyskeskus- tai yksityislääkärin lähetteellä. Ensimmäinen käynti on yleensä lastenneurologin, foniatrin tai erikoistuvan lääkärin vastaanotto.

Lapsen/nuoren neurologisen tutkimuksen jälkeen suunnitellaan jatkohoito. Se voi olla joko tutkimus erityistyöntekijän vastaanotolla avokäyntinä tai tarkempi tutkimus päiväkeskuksessa tai osastolla.

Vastaanottokäyntiin on varattu 1-1,5 tuntia aikaa. Vastaanotto toimii maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.

Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat: lastenneurologi, foniatri, puheterapeutti, neuropsykologi, toimintaterapeutti, erityisopettaja, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja vastuuhoitaja. Vastuuhoitaja koordinoi kokonaishoidon, on yhteydessä tai tekee seuranta-/ ohjauskäyntejä avohoidonyksiköihin (koulu, neuvola, päiväkoti) sekä kotiin. Vastuuhoitajan tehtävänä on myös tiedonanto ja perheiden ohjaus sekä vastaanotolla että puhelimitse.

Yhteystiedot: Lastenlinnan tornin 2. kerros

Lastenlinnantie 2, Helsinki PL 280, 00029 HUS

osastonsihteeri puh: (09) 471 80407

hoitajat puh: (09) 471 80403, (09) 471 80405, (09) 471 80406

Osoite

  • Lastenlinnantie 2
  • 00250
  • Helsinki

Ota yhteyttä

  • (09) 471 80407

Viimeksi muokattu

04.04.16