HAKEMISTO

HUS:n nuorisopsykiatria

HUOM! Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria ovat sopineet, että nuoren hoitotakuu nuorisopsykiatriassa käynnistyy sinä päivänä, kun hän täyttää 13 vuotta. Lähete laitetaan nuorisopsykiatriselle poliklinikalle siis 12-vuotiaasta, samoin siirtoneuvotteluajankohdan sopiminen.

Nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon lähettämisen kriteerit
HYKS Nuorisopsykiatrian avohoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä 1.4.2012 alkaen
Ennen lähetteen laatimista on mahdollisuus puhelinkonsultaatioon
Tutkimus-, arviointi- ja kriisipoliklinikat (TAK -poliklinikat) arvioivat erikoissairaanhoidon
tarpeen.

Lähetettävän nuoren tulee olla 13–17 –vuotias. Lähetteessä pyydetään kuvaamaan, mitä ennen lähetteen laatimista on jo tehty ja mitkä kaikki tahot ovat osallistuneet tehtyihin selvittelyihin ja interventioihin. Tutkimusten yhteydessä hyödynnetään jo olemassa olevaa verkostoa ja kertynyttä tietoa.

Välitöntä, päivystyksellistä psykiatrista tutkimusta ja hoitoa edellyttävät potilaat on ohjattava alueen päivystykseen. Esimerkkejä tällaisista tiloista ovat mm. akuutti suisidaalisuus, akuutti psykoosi ja vaarallisen tuhoava käytös.


EI-PÄIVYSTYKSELLISET (ELEKTIIVISET) LÄHETTEET
Lähetteellä erikoissairaanhoidon tarpeen arvioon voidaan ohjata mm.
• vaikea-asteiset tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöt (epäily psykoottistasoisesta häiriöstä,
• vakava masennustila tai ahdistuneisuushäiriö, vaikea hallitsematon aggressio)
• anoreksia tai muu vaikea syömishäiriö
• neuropsykiatriset häiriöt, kuten ADHD, joihin liittyy vakavia tunne-elämän tai käytösongelmia ja jotka merkittävästi rajoittavat toimintakykyä
• psykoterapia-arviot erikoissairaanhoidon kriteerit täyttävillä potilailla
Hoidon tarpeen arvio alkaa nuorisopsykiatrian poliklinikalla lähetearviosta ja hyväksytyn lähetteen perusteella tehdään alustava tutkimussuunnitelma. Hoitoon pääsystä ja odotusajasta ilmoitetaan nuorelle ja vanhemmille sekä lähettävälle taholle. Lähettävä taho huolehtii odotusaikana tarvittavan hoitokontaktin. TAK-poliklinikan moniammatillisessa työryhmässä tehtyjen tutkimusten perusteella arvioidaan yksilöllinen hoidon tarve ja ohjataan nuori tarpeenmukaiseen jatkohoitoon. Lisäksi TAK -poliklinikka antaa konsultaatiota perustason toimijoille. Tarpeen vaatiessa voidaan nuoren tilanne arvioida yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myös nuoren kotona, koulussa tai lastensuojelun yksiköissä.

Erikoissairaanhoidon tarpeen arvioinnissa tutkimus- arviointi- ja kriisipoliklinikoilla (TAK-pkl)
sovelletaan kansallista ohjeistusta: Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010
(http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1396269).

Lisätietoja: www.hus.fi/hyksnuorisopsykiatria

Viimeksi muokattu

12.01.15