HAKEMISTO

Luotsi-toiminta, 12–15v

Luotsi on tarkoitettu 12–15-vuotiaille tukea tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Luotsi-toiminnan tavoitteena on turvata nuoren kasvu, vaikuttaa myönteisesti nuoren ja perheen elämään ja edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia nuoren elämässä niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajallakin. Nuoret pääsevät mukaan toimintaan ottamalla yhteyttä Luotsin työntekijöihin. Yhteydenoton jälkeen Luotsin tiimi arvioi, onko Luotsi sopiva tukitoimi nuorelle. Tämän jälkeen Luotsin työntekijä ottaa yhteyttä. Myös vanhemmat ja ammattilaiset esimerkiksi opettajat, kuraattorit, terveydenhoitajat ja nuoriso-ohjaajat voivat olla yhteydessä Luotsiin.

Luotsin vahvuuksia ovat erityisosaaminen nuorten kohtaamisessa, yhteistyöhön panostaminen, yksilöllinen ja asiakaslähtöinen työote, joustavuus toimintatavoissa ja työajoissa, nuoren pitkäaikainen kontakti luotettavaan aikuiseen ja mahdollisuus tarjota erilaista vapaa-ajan toimintaa, retkiä, leirejä ja nuorten pienryhmiä. 

Nuoren ympärille kootaan hänen kasvuunsa vaikuttavien aikuisten tukiverkosto, ja hänelle luodaan yksilöllinen ja kokonaisvaltainen tukiohjelma, jossa sovitaan tavoitteista ja huomioidaan nuoren elämä kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Tukiverkoston aikuiset toimivat yhteistyössä, ja nuori saa oman ohjaajan, jota nuori tapaa säännöllisesti. Nuorella on mahdollisuus olla mukana Luotsi-toiminnassa yksilöllisen tarpeen mukaan noin vuoden.

Luotsi-toimintaa ovat Itä-, Länsi- ja Koillisluotsi sekä Itäluotsin alaisuuteen kuuluvat Spinnu ja Skanssi, jotka vastaavat tavoitteiden ja työmenetelmien osalta Luotsitoimintaa. Spinnu tarjoaa tukea erityisesti viron ja venäjän kielentaustaisille nuorille ja heidän perheilleen. Toiminta tukee nuorten integraatiota rakentamalla siltoja nuoren, perheen, viranomaisten ja muiden toimijoiden välille. 

Yhteystiedot:

Itäluotsi

Koillisluotsi

Länsiluotsi

Ilmansuuntaluotsit palvelevat romaninuoria koko Helsingin alueelta. Romaninuorten palveluohjauksessa voi olla yhteydessä lähimpään Luotsiin.

Viimeksi muokattu

04.04.16