HAKEMISTO

Malmitalo

Malmitalolta löytyy mm. taiteen perusopetusta www.malmitalo.fi/taideopetus.

Taide ja kulttuuri opetuksena tukena

Helsingin kulttuurikeskus tukee lasten ja nuorten hyvinvointia tuomalla taiteellista toimintaa kouluihin.

5x2-opetus ja Kulttuurikurssit Malmitalossa

5x2-opetusta annetaan viiden viikon jaksoissa, kaksi tuntia kerran viikossa – yhteensä 5x2 tuntia. Malmitalossa taidetta opiskelevat 5x2-tunneilla koillishelsinkiläiset peruskoulun ala-asteen ryhmät. Opiskelu sujuu pienryhmissä oppiaineena joko kuvataide, valokuvaus, keramiikka, kädentaidot, tanssi tai musiikki.

 

Kulttuurikurssit on suunnattu helsinkiläisten yläluokkien, lukioiden sekä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kursseilla tutustutaan taiteen maailmaan elämän ja ajan eri ilmiöiden kautta. Toiminnassa yhdistyvät taidelaitosten tarjonta, taiteilija- ja asiantuntijatapaamiset sekä työpajatyöskentely. Kukin kurssi on teemallinen kokonaisuus, jonka koko ohjelmaan osallistujat sitoutuvat. Kurssit ovat integroitavissa eri oppiaineisiin ja tarkoituksena on, että opettaja järjestää omaa opetusta teeman ympärille.

Ota yhteyttä

Kartta

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.

Viimeksi muokattu

06.11.13