HAKEMISTO

Itä-Kaakon alueen monitoimijaiset verkostot

itä2Verkostojen yhteystiedot

 

MANNERIDÄN VERKOSTOJA

Mellunmäen aluetyöryhmä

  • alueen kaikkien asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistävä yhteistyöverkosto

KonVesTi -työryhmä, Vesalan – Kontulan alueen nuoret yhteistyöryhmä

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja alueellisten ilmiöiden esiin tuominen ja niihin reagoiminen. Toiminta keskittyy pääsääntöisesti yläkouluikäisiin. Toiminnan tavoitteet:

  • II asteen nivelvaiheen tukeminen
  • Alueellisesti yhtenäinen päihdekasvatussuunnitelma
  • Mahdollistaa alueellista yhteistyötä ja tiedon välittämistä
  • Mainostaa ja markkinoida alueen toimintoja yhteistyökumppaneille

Myllypuron nuorisoverkosto

- kokoamalla yhteen Myllypuron alueen lasten ja nuorten kanssa toimivat viranomaiset ja 3. sektorin toimijat edistää Myllypuron yhteisöllisyyttä (verkostosopimuksesta)

Toiminnan tavoitteet:

  • Ala-koulusta yläkouluun nivelvaiheen tukeminen
  • Peruskouluikäisten hyvinvoinnin edistäminen
  • Alueen ilmiöiden seuraaminen ja reagointi
  • Yhteistyöstä yhteiseen työhön – toiminnallinen yhteistyö
  • Alueen nuorten ääni kuuluviin verkostossa

- kokousten määrä: 4 kertaa vuodessa; 2 keväällä ja 2 syksyllä. Tarvittaessa ”työrukkanen” kokoontuu.

Vetoa ja voimaa Mellunkylään

– lähidemokratia-hanke, jolla luodaan yhteisöllistä toimintaa alueelle, parannetaan yhteisen toiminnan tiloja, tarjotaan kuntalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa ja olla mukana keskustelussa sekä kaupunginosan kehittämisessä. http://www.mellunkyla.fi/vetoa_ja_voimaa.html

 

VUOSAAREN VERKOSTOJA

Vuosaaren lasten ja nuorten toimijaverkosto

Vuosaaren kouluikäisten lasten ja nuorten (alle 18 v.) hyvinvoinnin edistäminen.

Alueella toimiva aktiivinen yhteistyöverkosto.

Tavoitteet:

1. Peruskoululaisikäisten alueellinen edunvalvonta

2. II asteen nivelvaiheen tukeminen

3. Alueen ilmiöiden seuraaminen ja reagointi

4. Yhteistyöstä yhteiseen työhön – toiminnallinen yhteistyö

Yhteistyötä Vuosaaren vanhempain foorumin kanssa

Kallahden peruskoulun turvaverkko (Kallahden - Meri-Rastilan alue)

Työrukkanen, työskentely moniammatillisesti kohdistuu pääsääntöisesti koulun arkitoiminnan ja koulun oppilaiden hyvinvoinnin sekä elämänhallinnan tukemiseen.

Meri-Rastilan aluetyöryhmä

– hyvien käytäntöjen jakaminen ja uuden innovointi, välillä työrukkanen esim. Meri-Rastilan toritapahtuma keväisin

Vuosaaren kauppakeskusalueen turvallisuuskokous

– Columbuksen ostos-keskuksen ja metro-aseman turvallisuutta edistävä ryhmä

– ryhmän kokouksissa ovat olleet edustettuina seuraavat tahot: poliisi, ostoskeskus Columbus, Klaari, nuorisoasiainkeskus, sosiaalivirasto, järjestöjä

 

KAAKON VERKOSTOJA

LANA Laajasalon lasten ja nuorten asialla

-       Toimijaverkosto, jonka tavoitteena on alueen lasten ja nuorten hyvinvointi

-       Verkoston sisällä pieni työrukkanen: Tähdenlento, joka koordinoi ja suunnittelee alueella vuosittain toteutettavaa Kaveriviikkoa.

-       Ryhmän kokouksissa ovat olleet edustettuina alueen kirjasto, klaari, koulut, leikkipuistot, nuorisotalo, järjestöt ja seurakunta, poliisi, sosiaali- ja terveysvirasto

Rannan nuoret - työryhmä

-          Toimijaverkosto, jonka tavoitteena on alueen lasten ja nuorten hyvinvointi

Länsi-Herttoniemen lapset ja nuoret

-          Verkosto aloitti toimintansa syksyllä 2013. Nimi tulee muuttumaan.

-          Toimijaverkosto

-          Puheenjohtaja Liisa Nykänen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , sihteeri Mari Sirén Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Roihuvuoren lapset ja nuoret

-          Toimijaverkosto, jonka tavoitteena on alueen lasten ja nuorten hyvinvointi

Kulosaaren virkamiestyöryhmä

-          Ryhmän kokouksissa ovat olleet edustettuina alueen toimijoita: koulut, päiväkodit, iltapäiväkerhot, järjestöt ja seurakunta.

Vartiokylä/Puotila

-       Toimijaverkosto, jonka tavoitteena on alueen lasten ja nuorten hyvinvointi

Itäkeskus

-       Toimijaverkosto, jonka tavoitteena on alueen lasten ja nuorten hyvinvointi

 

KOKO IDÄN ALUEELLA TOIMIVIA VERKOSTOJA

Idän verkosto-osaajat

Idän verkosto-osaajat on joukko erilaisten ratkaisukeskeisten verkostomenetelmien osaajia. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa verkostomenetelmien käyttöä osana lapsiperheiden kanssa töitä tekevien arjen työtä. Menetelminä ovat verkostokonsultointi, verkostoterapia, läheisneuvonpito ja verkostotyö yleisesti. Ryhmä järjestää asiakasasioiden konsultaatiotapaamisia idän ja kaakon alueella toimiville lapsiperheiden kanssa töitä tekeville työntekijöille. Verkosto-osaajien tarjoama konsultaatiomahdollisuus on luonteeltaan konsultoivaa keskustelua, jossa pohditaan eri vaihtoehtoja perheen tukemiseksi verkostotyön keinoin yhdessä sinun kanssasi. Mikäli toimija päätyy verkostomenetelmien hyödyntämiseen omassa asiakastilanteessa, ryhmä järjestää verkostotapaamiseen ulkopuoliset vetäjät. Ryhmältä voi myös kysyä neuvoa myös muihin verkostotyöhön liittyviin kysymyksiin.

Iltapäivätoiminnan verkostot

Opetusviraston koordinoima syksyllä 2013 alkanut verkosto, jossa ovat mukana leikkipuistot, koulut, mahdolliset muut ip-toimintaa järjestävät tahot.

Perheverkostot

Verkostoihin on kuulunut alle kouluikäisten parissa toimivia tahoja, joiden yhteisellä vastuulla on monitoimijaisen perhevalmennusten ylläpitäminen ja kehittäminen, eli päivähoidon, perheneuvolan, neuvolan ja kotipalvelun, leikkipuiston ja lastensuojelun edustajat.

Hyvinvoinnin koordinaatioryhmä (itä-kaakko)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013-2016 alueellinen johtamisrakenne, jonka tehtävänä alueen monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen, kaupunkistrategian jalkauttaminen, työntekijöiden ja johdon välisen vuoropuhelun lisääminen. Ryhmän toiminta perustuu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Monitoimijainen alueellisista esimiehistä/päälliköistä koostuva ryhmä hyväksyttää toimintasuunnitelmansa LASU-kollegiolla. Ryhmässä mukana perusopetuksen ja perheneuvolan aluepäälliköt, varhaiskasvatusalueen päälliköt, oppilashuollon aluevastaava, seurakunnan, nuorisoaseman, kulttuurikeskuksen, liikuntaviraston edustajat, nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajat, neuvolan ja kotipalvelun sekä kouluterveydenhuollon ylihoitajat, lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät, johtava leikkipuisto-ohjaaja, luotsin toiminnanjohtaja sekä tarvittaessa mukaan kutsutaan myös poliisin, HUS:n ja kirjaston edustaja.  

Jos haluat tehdä muutoksia verkostoja koskeviin tietoihin, pyydä itsellesi päivitystunnukset tai laita viestiä: kalle.hakkola(a)gmail.com. 

Viimeksi muokattu

01.12.16