HAKEMISTO

Monikieliset ohjaajat

Tehostettua tukea kotoutumiseen peruskoulussa. Ohjausta ja uusia yhteistyörakenteita. (Monikielinen ohjaaja –hanke)

Pilottiperuskouluilla työskentelee lukuvuonna 2016–2017 viisi ohjaajaa. Heille jokaiselle on nimetty 3-5 peruskoulua ja ohjaustyötä tehdään Helsingin eri alueilla. Tavoitteena on tarjota oppilaille ja heidän perheilleen tehostettua tukea kotoutumiseen koulutusjärjestelmästä käsin. Omankielistä ohjausta ja tukea tarjotaan somalin ja arabiankielellä. Ohjausta tehdään vahvasti työparityönä koulun henkilöstön kanssa sekä moniammatillissa verkostoissa. Uusien yhteistyörakenteiden kautta vahvistetaan koulujen yhteisöllistä toimintatapaa yhteistyössä koulun, perheiden, muiden virastojen, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Ohjaajat eivät toimi varsinaisesti tulkkeina, mutta tarjoavat omankielistä tukea päivittäisissä kohtaamistilanteissa. Ohjaajan työhön kuuluu esimerkiksi tehostettu ohjaus ja tuki opintoihin, vapaa-ajan toimintoihin ja muihin tarvittaviin palveluihin ohjaaminen sekä tiivis yhteistyö huoltajien ja muiden verkostojen kanssa. Monikielinen ohjaaja –hanke kuuluu Kotokymppi –kokonaisuuteen, joka on rahoitettu Helsingin kaupungin erillismäärärahalla. Virastojen eri hankkeiden tavoitteena on varmistaa hyvän kotoutumisen toteutuminen.

 

Viimeksi muokattu

07.11.16