HAKEMISTO

Kotiin vietävä kriisityö

Linkki kaupungin nettisivuille

Nopsa-hankkeena tunnettu toiminta on kulkenut vuodesta 2014 asti nimellä Kotiin vietävä kriisityö

 

Nopsa on perhekeskustoiminnan keskitettyä lastensuojelun avohuollon intensiivistä perhetyötä. Nopsa pyrkii mahdollistamaan nuorelle ja hänen perheelleen riittävän ja tarkoituksenmukaisen tuen, jotta sijoitus ja huostaanotto vältettäisiin. Samanaikaisesti voidaan työskennellä 20-45 nuoren / perheen kanssa.

Kohderyhmä

12-17v. nuori ja hänen perheensä. Nuorelle on tehty lastensuojelutarpeen selvitys ja lastensuojeluasiakkuus on aloitettu. Nuorelle on mietitty huostaanoton mahdollisuutta tai hän on palaamassa lyhytaikaisesta sijaishuollosta kotiin. Muut avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Perheet ja nuoret ovat heikosti palveluiden saavutettavissa ja tarvitsevat niiden osalta palveluohjausta. Vastaanottokyky nopealle, intensiiviselle perhetyölle on olemassa tai motivoitavissa.

Perhekuntoutusjakson pituus ja intensiteetti

Perhetyö kestää 1-5-kuukautta nuoren ja perheen tarpeiden mukaan. Perhetyön tapaamisia on 2-5 kertaa viikossa. Työ perheen kanssa tapahtuu tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin. Perhetyön aikana voidaan reagoida nopeasti perheen muuttuviin elämäntilanteisiin. 

Viimeksi muokattu

04.04.16