HAKEMISTO

Opetusviraston perusopetuslinjan kriisityön tukiryhmä peruskoulujen oppilaille

Perusopetuslinjan koulukuraattorien ja -psykologien kriisityön tukiryhmä palvelee kouluja. Yhteyshenkilönä toimii kirsi.raunela(a)hel.fi, 0504013288.

Perusopetuslinjan koulukuraattorien ja -psykologien kriisityön tukiryhmän tarkoituksena on tukea yksittäistä koulua huomioimaan oppilaiden tarpeet näiden kohtaamien tai tietoon tulleiden äkillisten traumaattisten tilanteiden käsittelyssä.

Tällaisia tilanteita voivat olla esim. oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, vakava onnettomuus tai vakava väkivaltatilanne. Traumaattiset tilanteet voivat lamaannuttaa yksilön, oppilasryhmän, luokan ja koko koulun toimintaa. Näin aiheutuneiden psyykkisten reaktioiden voimakkuutta ja kestoa koulut voivat omalta osaltaan koettaa vähentää.

Jokaisella koululla on päivitetty kriisisuunnitelma ja oma kriisiryhmä, jonka tehtävänä on koulun sisällä sopia toimenpiteistä yksittäisissä kriisitilanteissa. Koulun kriisitilanteiden hoidosta kokonaisuudessaan vastaa koulun rehtori. Opetusviraston kriisityön tukiryhmän tarkoitus on tukea ja täydentää koulun omaa kriisityötä. Ryhmään kuuluu asiaan perehtyneitä koulukuraattoreita ja koulupsykologeja, jotka konsultoivat koulun työntekijöitä kriisitilanteen vaatimien toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa tarvittaessa pitävät oppilaille debriefing-tyyppisiä ryhmäkeskusteluja.

Viimeksi muokattu

26.06.14