HAKEMISTO

Muita perhe- ja sosiaalipalveluita

Perheoikeudelliset asiat
Perheoikeudelliset asiat -yksikön palveluihin kuuluvat mm. isyysasiat sekä elatus-, huolto-, ja tapaamisasiat, adoptio ja elatustuki. Aikaa varatessa tulkin tarpeesta on mainittava, perheenjäsen ei kelpaa tulkiksi. Mukaan tapaamiselle henkilöllisyystodistus, sopimusasioissa myös tuloja ja menoja koskevat tositteet. Toinen linja 4 A, 6.krs. Asiointi vain varatulla ajalla.

Perheasioiden sovittelu
Palvelu on tarkoitettu perheelle, jossa on ristiriitoja. Tavoitteena on ratkaista puolisoiden tai perheen ristiriidat sekä vahvistaa vanhemmuutta erotilanteessa ja eron jälkeen. Asiakas saa ohjausta perheen ristiriitojen ratkaisemiseksi sekä tarpeen mukaan neuvontaa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa sekä avioeron hakemisessa. Palvelua haetaan sosiaalilautakunnan määräämiltä sovittelijoilta.

Läheisneuvonpito
Sosiaalityön alaan kuuluva verkostotyön menetelmä, jossa kutsutaan suunnitellusti koolle 3-6 tun-niksi asiakkaan läheis- ja viranomaisverkostot, suunnitellaan monivaiheisesti ulkopuolisen vetäjän johdolla jatkoa ja sovitaan seurannasta.

Lastenvalvoja
Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisiä sekä lasten huoltoon, asumiseen tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimuksia.
Lastenvalvojien keskitetty neuvonta ma - pe klo 9 – 11 puh 310 43447.
Lastenvalvojien henkilökohtainen puhelinaika ti ja to klo 12-13, soittaa voi sosiaaliviraston vaihteen kautta, puh. 09 310 4011. Toinen linja 4 A, 6. krs, 00530 Helsinki.
Lastenvalvojien keskitetty ajanvaraus ma - pe klo 9 – 11 puh. 310 44999 (numerossa ei anneta neuvontaa). Varatun ajan voi tarvittaessa peruuttaa lähettämällä tekstiviestin numeroon 0504020084 (numerossa ei ole muuta palvelua).

Talous- ja velkaneuvonta
Talous- ja velkaneuvontaan voi hakeutua henkilö, jonka on hankala hoitaa velkatilannettaan. Vel-kaneuvonnassa selvitetään asiakkaan tulot, menot ja velat sekä laaditaan maksuvaralaskelma. Velkojen hoitamisesta tehdään sopimus ja neuvonnasta avustetaan sovintoehdotuksen laatimisessa ja saneerauslainan hakemisessa. Avustetaan tarvittaessa yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemi-sessa käräjäoikeudesta sekä muutoksenhakuasioissa. Hämeentie 31 A, 4. krs, 00500 Helsinki. Ajanvaraus ja neuvonta, puh. 3104 3887 ma-pe 9-12

Viimeksi muokattu

07.04.15