HAKEMISTO

Seurakuntien diakoniatyö perheiden tukena

Linkki Helsingin seurakuntien sivuille

Seurakuntien diakoniatyö toimii perheiden henkisenä ja hengellisenä tukena. Diakoniatyöntekijän kanssa voi pohtia tilannettaan sekä saada tukea ja rohkaisua arkeen silloin, kun omat voimat ovat vähissä. Hän on rinnallakulkija, jonka kanssa voi myös rukoilla yhdessä.

Tapaamisajan voi halutessaan varata puhelimitse tai sähköpostilla. Lähetteitä ei tarvita. Apu on maksutonta.

Diakoniatyöntekijöillä – diakonissoilla ja diakoneilla - on kirkollisen koulutuksen lisäksi joko sairaanhoitajakoulutus tai sosiaalialan koulutus.

Monissa seurakunnissa on ryhmätoimintaa, leirejä ja virkistyspäiviä, joita järjestetään muun muassa yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheille sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoitajille.

Talousvaikeuksien keskellä diakoniasta voi saada ohjausta ja neuvontaa. Tietyin edellytyksin on mahdollista saada myös taloudellista tukea, joka on pääsääntöisesti tilapäistä kriisiapua. Lisäksi saa opastusta oikean avun, esimerkiksi kotipalvelujen, piiriin.

Lisätietoja saa oman asuinalueen diakoniatyöntekijöiltä. Heidän yhteystietonsa sekä muuta tietoa auttamismahdollisuuksista löydät asuinalueesi seurakunnan sivuilta sekä tästä linkistä diakoniatyön sivuilta

Viimeksi muokattu

23.02.15