HAKEMISTO

Sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikkö

Linkki maahahmuuttoyksikön verkkosivuille

Maahanmuuttoyksikkö järjestää Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja, ohjaa kotoutumista ja toimii asiantuntijana maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Dagmarinkatu 6, 00100 Helsinki, PL 8610, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 5015, vaihde, Faksi 09 3103 7573

Ota yhteyttä

Kartta

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.

Viimeksi muokattu

14.01.15